ANMÄLAN

Anmälan görs genom att fylla i nedanstående formulär samt genom betalning till bankgiro 312-4260
Vänligen ange 'SKK' & ert namn vid betalning.  

Sista anmälningsdatum är fredagen den 8 februari.

Balens klädkod är högtidsdräkt med akademiska heders- och förtjänsttecken.

 

PRISER

Bal, student - 850 Kr
Bal, ickestudent - 975 Kr
Sexa - 90 Kr
Ballunch - 70 Kr
  

ANMÄLAN
Jag önskar deltaga i / I wish to take part in *
Personlig information / Personal information
Är du student? / Are you a student? *
KONTAKTINFORMATION / CONTACT INFORMATION
Formalia / Formalities
Nuvarande grad / Current rank *
Den medalj du tar med dig och byter in. / The medal you bring with you to trade in. För de osäkra är riddarnas kaka cirka 70 mm i diameter, kommendörernas cirka 115 mm & storkommendörerna cirka 160 mm. / For the unsure - the kaka for riddare is ca 70 mm in diameter, kommendör ca 115 mm & storkommendör ca 160 mm.
Kost och dryck / Food and drinks
Kostpreferens / Food preference
Dryckespreferens / Drink preference